Mobil omslagsbild

OrtoBioNomi

En mjuk & effektiv behandlingsform.

Pris: 60 minuter 580 kr

OrtoBioNomi är en mjuk, effektiv och smärtfri behandlingsform som befriar kroppen från spänningar.
Denna mycket mjuka metod är att med varsamhet assistera och hjälpa kroppen att släppa på muskelspänningar, som hindrar en leds naturliga rörelse.

Vad är ortobionomi?

Ordet OrtoBioNomi betyder läran om den rätta rörelsen.  Ortobionomi kallas även strain and counterstrain, dvs. spänning av motspänning.

OrtoBioNomi-teckniken kommer från den osteopatiska traditionen.Lawrens H Jones, är en amerikansk osteopatisk läkare och grundare till metoden 1963 och sedan vidareutvecklade den. 
Syftet är att befria kroppen från spänningar.